Budaörs contra Magyar Állam - jogtörténeti jelentőségű sikert ért el Irodánk partnere

2018.02.18.

Irodánk vezető ügyvédje, dr. Bihary Tibor képviselte Budaörs Város Önkormányzatát kártérítési perben a magyar állammal szemben az ún. szolidaritási hozzájárulás bevezetésével kapcsolatban. A városra óriási és aránytalanul nagy anyagi terhet jelentő és számos alapjogi kérdésben is aggályos új „sajátos közteher” bevezetése több szakértő szerint is tipikus példája a jogalkotással való visszaélésnek. A mindkét peres fél részéről komoly dogmatikai érvelést felsorakoztató perben az elsőfokú bíróság az Irodánk által képviselt Budaörs Város Önkormányzatát ítélte pernyertesnek, megállapítva, hogy az állami immunitás polgári jogi kárfelelősséggel szemben nem létezik. Az ügy jelenleg felülvizsgálati eljárás keretében a Kúria előtt van, ahol a fő jogkérdés, hogy jogosultak-e a rendes bíróságok egy jogszabályról Alkotmánybírósági határozat nélkül megállapítani, hogy az nem felel meg a jogalkozásra vonatkozó közjogi/alapjogi jogszabályoknak és ezáltal polgári jogi értelemben kárt okoz..

 

Scroll to top