Irodánkról

A Bihary Balassa Ügyvédi Irodát 2002-ben alapítottuk, gazdasági joggal foglalkozó kicsi, de ütőképes csapatként, prémium ügyfélkörrel.

Magyar és külföldi ügyfelek széles körét szolgáljuk ki az üzleti élet minden területéről - nemzetközi nagyvállalatokat, külföldi és magyar bankokat, közepes méretű és kisebb vállalatokat.

Csapatunkat két partner ügyvéd, dr. Bihary Tibor és dr. Balassa Ágnes, több ügyvéd és ügyvédjelölt, valamint felkészült adminisztratív munkatársaink alkotják.  Ügyvédeink mindegyike a gazdasági jog egy-egy területének kiváló szakembere, és mindegyikük legalább két idegen nyelven beszél. Csapatunk szakmai tudása lefedi a gazdasági jog minden fontosabb területét, így a társasági jogot, a bank- és pénzügyi jogot, a vállalatfelvásárlások jogát, az ingatlanjogot, a versenyjogot, a munkajogot és az ezekkel kapcsolatos peres eljárásokat is. Nagyobb tranzakciók esetén, ha szükséges, külsős kollégákat is bevonunk a munkába. Széleskörű tapasztalatainkkal magas minőségű szolgáltatást tudunk nyújtani ügyfeleinknek, forduljanak hozzánk a jog és gazdaság élet bármely területével kapcsolatos kérdéssel.

Irodánk tevékenységének egyik súlypontja a vállalatfelvásárlások területe, az M&A ügyletek. A tranzakciók során nem csak a jogi átvilágítási feladatokban, a tranzakciós szerződések kidolgozásában és kitárgyalásában segítünk ügyfeleinknek, de igyekszünk az adott projekt ügyfeleink érdekeinek megfelelő menedzselésében is intenzíven közreműködni. Ha a tranzakció mérete megköveteli, csapatunkat külsős kollégákkal egészítjük ki, így rugalmasan és gyorsan tudunk igazodni ügyfeleink igényeihez.

Szinte valamennyi ügyfelünknek vannak társasági jogi, cégjogi ügyei, a társaságalapításoktól kezdve a bonyolultabb átstrukturálási, átalakulási kérdésekig (egyesülések, szétválások), amelyek megoldásában nagy gyakorlata van csapatunknak.

Irodánk hosszú évek óta sikeresen dolgozik a bank- és finanszírozási jog területén magyar és külföldi bankoknak és pénzügyi vállalkozásoknak. A gazdasági válságot megelőzően elsősorban a vállalati projektfinanszírozási ügyletekben vettünk részt, ill. több lízingcég számára nyújtottunk állandó vagy alkalmi jogi szolgáltatást. Napjainkra az új projektfinanszírozási ügyletek helyét átvették a meglévő finanszírozási szerződések átstrukturálásával és a biztosítékok érvényesítésével kapcsolatos work-out feladatok, valamint az ún. devizahiteles perek.

Mivel több ingatlanfejlesztő, ingatlan kezelő és ingatlan holding céget képviselünk, Irodánk tagjai nagy gyakorlattal rendelkeznek nem csak az ingatlan-finanszírozásban, de az ingatlan projektekkel kapcsolatos minden jogi kérdésben. Több mint 15 éve képviseljük Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő és ingatlankezelő cégét Magyarországon, de kisebb ingatlanfejlesztő társaságok mindennapi ügyleteiben is szívesen segítünk.

Ügyfeleink polgári jogi vitáiban rendszeresen eljárunk a hazai rendes bíróságok és a különböző hazai választott bíróságok előtt, de nemzetközi választott bíróságok (pl. ICC) előtti jogi képviseletet is ellátunk. Az utóbbi években számos emberi jogi ügyben a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága előtt is képviseltük ügyfeleinket.

Komoly sikerként könyvelhetjük el, hogy néhány nagyobb horderejű és nagy sajtónyilvánosságot is kapott perünk útján részesei vagyunk a magyar bírósági gyakorlat megváltozásának az állam jogalkotási tevékenységével okozott kár megtérítésének területén. Ugyanakkor tudjuk, és képviseljük, hogy a gazdasági jog terén gyakran nem a bírósági út a megoldás ügyfeleink számára. Ezért mindig arra törekszünk, hogy ügyfeleink vitás ügyeit tárgyalások útján oldjuk meg, a bíróság mindig csak a végső megoldás, ha a tárgyalásos út nem vezet eredményre.  

Rendszeresen ellátjuk ügyfeleink képviseletét a munkajog területén, elsősorban a munkaadói oldalon, foglalkozunk foglalkoztatási és a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos kérdésekkel, a megfelelő munkaügyi szabályzatok kialakításával és kollektív szerződésekkel kapcsolatos tanácsadással, eljárunk munkajogi jogvitákban.

Versenyjogi ügyekben is szívesen segítünk. Az M&A ügyletek kapcsán számos nagy volumenű fúzióban és tranzakcióban jártunk el a versenyhatósági engedélyeztetés során, ill. kartelljogi ügyekben a versenyhatóság és a bíróságok előtt.

A gazdasági jogi ügyvédi irodák többségében általános angol nyelvű szolgáltatás mellett Irodánk büszke arra, hogy „németes” ügyvédi irodaként tagjaink többsége kiváló német nyelvtudással is rendelkezik, így ügyfeleink egy részét a számukra komfortosabb német nyelven tudjuk kiszolgálni.

Széles körű tapasztalatainkat felhasználva, több évtizedes gyakorlatunk alapján személyre szabott, magas minőségű, üzleti szemléletű jogi szolgáltatást nyújtunk. Értjük ügyfeleink érdekeit.